Dit blog starte ik ooit als MediaCoach voor Bibliotheek Midden-Brabant. Een stukje geschiedenis van al mijn activiteiten rondom mediawijsheid. Voor recent werk als zelfstandig MediaCoach en meer zie: http://saskiadellevoet.nl

dinsdag 31 maart 2009

Informatiedag Cubiss

Bibliotheek Midden-Brabant is met project Stad op Stelten vertegenwoordigd op de Informatiedag leesbevordering in het basisonderwijs op maandag 6 april 2009 (Cubiss).

Leesbevordering, cultuureducatie en mediawijsheid kan op vele manieren belicht en benut worden. Met een gezamenlijk afgestemd thema zet de Bibliotheek Midden-Brabant de boel binnen- en buitenschools letterlijk (mee) op stelten.De uitvoer gebeurt in een al dan niet bestaand wijknetwerk. Wat is de rol van de bibliotheek hierin en wat doet de bibliothecaris?
Rol Rode Draad? Cultuureducatie? Mediawijsheid? Op deze vragen en meer krijgt u een antwoord vanuit de verschillende Stad op Stelten-projecten die dit jaar lopen.


Informatiedag
'Leesbevordering in het basisonderwijs'
Maandag 6 april 2009
Theaters Tilburg
Presentatie van Stad op Stelten: 14.00-14.45

donderdag 19 maart 2009

Rol bibliotheek Stad op Stelten-Noord 2009

Door: Bibliotheek Wagnerplein

Stad op Stelten- Noord draait om een film in/over de wijk. Thema: 'Ik kom uit school en ik zie ...'
Kinderen van BS Noord hebben samen met
Eus Roovers het script geschreven waarmee het speerpunt leesbevordering en cultuureducatie aan bod komen.
Bibliotheek Midden-Brabant heeft hierop ingespeeld door bij de Rode Draad voor de groepen zeven schrijver/dichter in de klas, ook Eus Roovers in te zetten. Door educatie is in het kader van project Stad op Stelten-Noord een aanvullende handleiding met suggesties op maat gemaakt. Dit zijn vooral digitale suggesties. Speerpunt mediawijsheid is terug te vinden in de activiteiten in Noord.

Eus liet in alle groepen naamgedichten maken op de wijk. Binnenkort gaat hij tijdens zijn Rode Draad schrijversbezoek met groep zeven van
BS De Sleutel een lied schrijven. Dit lied wordt ook in de film over de wijk Noord gebruikt.
Ook heeft de bieb gezorgd dat Eus de kinderen van
Kinderpersburo Powerkids Noord les geeft in schrijven (voor de pers en website). Kinderen gaan verslag doen van alle stad op stelten activiteiten, zoals de audities, workshops dans e.d. `
Als de kinderen getraind zijn in het schrijven, wordt door Bibliotheek Midden-Brabant op een workshop bloggen gegeven.
De berichten van het kinderpersbureau verschijnen òf op de weblog
Stad op Stelten-Noord òf op hun eigen site.

Momenteel regelt de stad op stelten bibliothcaris van het Wagnerplein met de Brede School Noord workshops 'Camera loopt en …actie' van Scarabee door Joris Naaijkens. Die workshops zullen worden gegeven in de groepen zeven van de scholen die belangstelling hebben. Ze zullen plaats vinden in de maand mei/juni. Tegen die tijd is de film ook klaar en vindt een spectaculaire première plaats in Tilburg Noord.

woensdag 18 maart 2009

Rol bibliotheek Stad op Stelten-Bron 2009

Door: Bibliotheek Hasselt

Stad op Stelten-Bron werkt dit jaar aan het thema (Z)weet wat je eet.
De rol van
Bibliotheek Hasselt bij de verschillende activiteiten:

 • het verzorgen van het nationale voorleesontbijt voor alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven op locatie, waaraan gekoppeld voorlichting over gezonde voeding door Thebe.


 • het organiseren van een voorstelling in de bibliotheek tijdens de nvd door Len Copal 'Anton kan toveren', maar weer met het accent op eten en bewegen.


 • het organiseren van een cursus journalistiek schrijven door Eus Roovers bij het Kinderpersbureau van de Twern (van de Baselaer)


 • het organiseren van een aanvullende activiteit voor de groepen 1/2 passend bij het thema: dit is geworden een dansworkshop van Factorium door Luydgarde met het accent op eten en bewegen.
Activiteiten in het kader van het leesbevorderingsproject de rode draad:
 • dans van de drummers voor de groepen 6 van 5 in samenwerking met Factorium
 • het schrijversbezoek groepen 7 door Vivan den Hollander
De rode draad collectie is door educatie voorzien van drie extra boeken per projectkist passend bij het thema (z)weet wat je eet. Hierbij is een A-4 toegevoegd aan de basis projectcollectie met suggesties om het thema van Stad op Stelten-Bron terug te laten komen tijdens de rode draad periode.

Bij alle activiteiten is er gebruik gemaakt van (kook)boeken. Daarnaast hebben sommige groepen een uitgebreid bezoek gebracht aan de bibliotheek.

Tijdens de afsluiting in de bibliotheek wordt van alles gedaan: bewegen met de Wii en spelenderwijs kennis maken met gezond voedsel via internet op de computers. Een mooie tip voor wie met dit onderwerp aan de slag wil:
www.lekkerbelangrijk.nl/vetfit/main

donderdag 12 maart 2009

BMB bewaakt speerpunten (mee)

Door: Stad op Stelten-aKWAmarijn

Op 17 maart 2009 gaan de kinderen van de groep 1-4 van Basisschool De Zuidwester naar het Textielmuseum Tilburg. Vanaf 9 maart wordt elke dag een e-mail verstuurd vanuit Bibliotheek Tilburg Centrum. Op deze manier laten de partners alle speerpunten van stad op stelten komen hierbij aan bod:

 • Leesbevordering: het samen met de leerkracht lezen (en genieten van) digitale post;

 • Cultuureducatie: via de mail leren de kinderen wat een museum is en specifiek wat het Textielmuseum Tilburg is. De e-mails met bijlagen geven allerlei talige en niet-talige informatie over het naderende museumbezoek en bieden een prima aanknopingspunt voor mondelinge taalvaardigheid;

 • Mediawijsheid: de kinderen maken kennis met de computer, internet en digitale post (naast traditionele post).

Binnen- en buitenschools betekent bij dit e-mailproject fysiek de school versus het museum (onder schooltijd).

Kijk voor een compilatie van 'Wie mailt daar?' op het blog: Stad op Stelten-aKWAmarijn

woensdag 11 maart 2009

Stad op Stelten-aKWamarijn 2009 van start

Door: Stad op Stelten-aKWAmarijn 3 maart 2009Stad op Stelten- aKWAmarijn 2009 heeft als titel 'Tilburg, van Textielstad naar Moderne Industriestad'. Hiermee sluit de werkgroep Verrijking en Educatie van Bredeschool aKWAmarijn zich dit jaar met project Stad op Stelten aan bij het thema 'techniek' dat Basisschool De Zuidwester voor maart 2009 al op het programma had staan. Kinderen van De Zuidwester, BSO Vlinderberg (Kinderstad), de Twern woensdagmiddagclub en de meidenclub van Jongerenwerk Twern-Zuid worden in deze maand volledig ondergedompeld in techniek. Culturele partners die ons thema helpen realiseren: Mad Science; Textielmuseum; Erwazzus en Jeanne van Midde (uit: CiST brochure). Er worden o.a. een poppentheatervoorstelling, een game en een digitale fotosoap gemaakt. Niet het product maar het proces staat hierbij centraal, hoewel het natuurlijk wel erg leuk is als er mooie producten uit voortkomen.

Bibliotheek Tilburg Centrum vervult als partner de volgende rol:

Wat betreft het proces:

 • het (mede) inkaderen en beschrijven van alle activiteiten in een online gedeeld document
 • het creatief meedenken en (mede) bewaken van de pijlers leesbevordering, cultuureducatie en mediawijsheid gekoppeld aan binnen- en buitenschools leren
 • het ondersteunen van partners op mediawijsheid en het stimuleren van het gebruik van nieuwe media door de werkgroep;
Wat betreft activiteiten:
 • een opzetten van e-mailproject over het museumbezoek voor de onderbouw i.s.m. leerkrachten van De Zuidwester;
 • het geven van een workshop blog maken aan groep 8 van BS De Zuidwester;
Wat betreft faciliteiten:
 • ter beschikking stellen van digitale (leen)camera's;
 • het aanbieden van 't Web als ruimte voor het bewerken van de digitale fotosoap van de meiden van Jongerenwerk;
 • het beschikbaar stellen van de Jongerenafdeling van Bibliotheek Midden-Brabant voor de aflsuiting van Stad op Stelten voor het presenteren van de gemaakte games en de digitale fotosoap

Stad op stelten is ontwikkeld door Bibliotheek Midden-Brabant en koppelt binnen- en buitenschools leren aan leesbevordering, cultuureducatie en mediawijsheid. Brede School Tilburg is projecteigenaar, Bibliotheek Midden-Brabant is concepteigenaar.

zondag 1 maart 2009

Emailproject Stad op Stelten-aKWamarijn op Biebwatch

De Biebwatch-bijeenkomst 'Kleine kunstenaars in lezen' vindt plaats op donderdag 5 maart 2009 (Haarlem). De bijeenkomst biedt u een overzicht van de belangrijkste (bibliotheek)activiteiten en de invloed daarvan op de dagelijkse praktijk, in combinatie met succesvolle voorbeelden.

Er is ook een presentatie van Stad op Stelten met een onderdeel van Stad op Stelten-aKWAmarijn: 'Wie mailt daar?'. U hoort hier hoe Bibliotheek Midden-Brabant in het kader van project Stad op Stelten omgaat met mediawijsheid en nieuwe media voor zeer jonge kinderen. Kern van de presentatie is het e-mailproject van afgelopen jaar met kinderen van groep 1-4 van basisschool De Zuidwester i.s.m. Bibliotheek Midden-Brabant over een bezoek aan theater de NWE Vorst in Tilburg.