Dit blog starte ik ooit als MediaCoach voor Bibliotheek Midden-Brabant. Een stukje geschiedenis van al mijn activiteiten rondom mediawijsheid. Voor recent werk als zelfstandig MediaCoach en meer zie: http://saskiadellevoet.nl

dinsdag 23 maart 2010

Beeldtaal centraal in Kinderboekenweek 2010

De 56e Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 6 t/m zaterdag 16 oktober 2010. Het motto is De Grote TekenTentoonstelling – beeldtaal in kinderboeken. Mirjam Oldenhave schrijft het Kinderboekenweekgeschenk. Lees meer
Bron: CPNB

Voor Kunst Lokaal werken vakdocenten van de disciplines literatuur, muziek, dans, beeldend en drama op maat aanbod uit voor enkele pilotscholen en buitenschoolse organisaties in Tilburg.

donderdag 4 maart 2010

Digitaal bowlen jongeren-ouderen


Een voorloper van Stad op Stelten VO?
In een bibliotheek project met 2College Wandelboslaan en Bibliotheek Midden-Brabant heeft een achttal ouderen van de Twern 't Sant gegamed met de jongeren.
De samenwerking tussen 2College en Bibliotheek Midden-Brabant bestaat al enkele jaren. Het idee voor een gamecompetitie komt van de bibliotheek, de jongeren hebben het idee uitgewerkt.

Opzet
De taken werden door de jongeren zelf verdeeld: flyer maken, contactpersoon ouderen, gastheer tijdens competitie, e.d. Elke jongere werd gekoppeld aan een oudere om instructie te geven en tijdens het spel te ondersteunen.

Horen we normaal kinderen, vandaag hoorden we acht vrouwen STRIKE! roepen en juichen.

Waarom jongeren aan ouderen koppelen via gamen met de Wii?

  • contact tussen twee leeftijdsgroepen 
  • samenwerken met diverse partners
  • uitzoeken of een gamecompetitie een toekomst activiteit kan zijn
  • samen in beweging blijven, bowlen met de Wii is lichter dan bowlen met echt ballen: iedereen kan het leren.
Door deze nieuwe ervaring worden we geprikkeld om uit te zoeken of we dit wat breder zouden kunnen aanpakken. Wordt wellicht vervolgd!

Bron: educatie

woensdag 3 maart 2010

Stad op Stelten op studiedag SKOTZO

Vandaag was de jaarlijkse studiedag van SKOTZO. Diverse workshops waaronder Ouderkamer in de Brede School, reflectie en intervisie stonden centraal. Stad op Stelten heeft met leerkrachten inhoudelijk gekeken naar wat deze werkwijze tussen diverse bredeschool partners voor een basisschool kan betekenen. Met name de koppeling binnenschools / buitenschools werd als meerwaarde gezien.
De visie van SKOTZO:
  • buurtgerichtheid
  • relatief kleine scholen
  • belang hechten aan : Respect voor elkaar - Tolerantie - Acceptatie
  • kansen om de aanwezige talenten van het kind tot ontplooiing te laten komen
  • uitdrukkelijke aandacht voor de ontwikkeling van sociale kennis, houding en vaardigheden bij kinderen
Deze visie past prima binnen een Stad op Stelten samenwerking. Ook zij richt zich op de buurt/ wijk. Binnen het concept staat het kind centraal. Er is veel aandacht voor talent en ontwikkeling.
Na deze workshops concludeer ik: weinig tijd, veel inspiratie, bundel de krachten: laten we met elkaar de Stad op Stelten zetten!

Klik hier voor de presentatie.

Bron foto: voorwegschool.nl