Dit blog starte ik ooit als MediaCoach voor Bibliotheek Midden-Brabant. Een stukje geschiedenis van al mijn activiteiten rondom mediawijsheid. Voor recent werk als zelfstandig MediaCoach en meer zie: http://saskiadellevoet.nl

donderdag 28 april 2011

Kinderstad- Blokkendoos maakt digiboek

Weer een boek à gogo! het mysterie van het verdwenen vogeltje is gemaakt door De Blokkendoos in samenwerking met Bibliotheek Midden-Brabant.
De kinderen bedachten zelf het verhaal, maakten tekeningen en hebben het gedigtaliseerd. Zie hier het resultaat:

woensdag 23 maart 2011

Maak met kinderen een digiboek!

In Stad op Stelten samenwerkingen zijn al veel digitale prentenboeken gemaakt. Door en voor kinderen, met eigen verhalen, tekeningen en stem.

Workshop Boek à gogo

De workshop Boek à gogo is al in 2007 ontwikkeld. Het is een workshop digiboek maken. Vaak gaat het om creatie van een themaproduct in een Stad op Stelten netwerk. Stad op Stelten draait om binnen/ en buitenschools leren op het gebied van leesbevordering, mediawijshied en cultuureducatie. Boek à gogo sluit aan bij de visie dat prosumen- zelf creeren- een meerwaarde is voor het onderwijs.


Leuk en makkelijk
Een mediacoach of bibliothecaris van Bibliotheek Midden-Brabant gaat met kinderen aan de slag met PowerPoint. Waarom PPP? Het is:

  • Toegankelijk 
  • Snel te leren 
  • Converteerbaar naar een filmbestand en daardoor te delen op youtube 
  • Te gebruiken voor ondersteuning van spreekbeurten of presentaties
Het meest leerzame is een printversie naast een online versie. Kinderen kunnen meeluisteren en – lezen met het zelfgemaakte boek in de hand. Het digiboek blijft niet beperkt tot het klaslokaal: thuis nagenieten en het boek delen familie en vrienden.

Boek à gogo kun je ook vakoverstijgend inzetten. Laat leerlingen eigen materiaal maken bij hun leerstof!

Leestips

vrijdag 4 februari 2011

Nieuws blog Stad op Stelten

Na ruim 3 jaar krijgt dit blog een plek op de nieuwe website van Bibliotheek Midden-Brabant- educatie. Ik ben zeer in mijn nopjes!


In den beginne
De meeste medewerkers van BMB zijn getraind in #23dingen van Coers Internet Trainingen.

‘23Dingen leert je in 23 stappen vanalles over het zogenaamde ‘sociale web’. Wat dat is, wat je ermee kunt doen en hoe met name bibliotheken kunnen inspelen op de digitale veranderingen waar we allemaal mee te maken hebben, leer je hier. Vooral door er zelf over na te denken en erover te bloggen, maar ook door er met anderen over te praten.’

23Dingen is een bron van inspiratie en vermaak. Mogelijkheden (bibliotheek)vernieuwing:

• een effeciëntere werkvloer
• projecten web2.0 maken
• bibliotheek op de kaart zetten

Ik had er wel oren naar en greep mijn kans.

Het gevolg van 23 Dingen
Hoe kan ik het geleerde direct implementeren in mijn werkzaamheden? Dat is de vraag die ik me bij elke training stel. Ik was nauw betrokken bij de uitvoer van Stad op Stelten. Een goede pilot om 23Dingen op ‘los te laten’. Speerpunten zijn leesbevordering, mediawijsheid en cultuureducatie. Mogelijkheden genoeg!

Het idee
Doel: Stad op Stelten zichtbaarder maken. Opzet:

• een overkoepelend blog Stad op Stelten
• 3 subblogs: voor elke pilot 1

De drie subblogs hangen aan het overkoepelende, meer algemene blog. Collega’s vullen deze blogs in samenwerking met bredeschoolpartners en kinderen. Dit draagt bij aan kinderparticipatie, ouderbetrokkenheid, actief partnerschap. Centraal staat beeldmateriaal van concrete activiteiten. Het algemene blog geeft een overzicht van ontwikkelingen in heel Tilburg en omgeving.

De uitvoer
U bevindt zich op het hoofdblog. De pilotblogs waren:

Stad op Stelten- aKWAmarijn (Tilburg Centrum)
Stad op Stelten- BrON (Hasselt)
Stad op Stelten- Noord (Wagnerplein)

Pas op de plaats
De blogs van BrON en Noord zijn niet van de grond gekomen. aKWamarijn is de eerste twee jaar goed bijgehouden. Na wisseling van de wacht werd het stil. Tijdgebrek? Een brug te ver? Gebrek aan draagvlak? Terecht of niet, het geldt voor alle subblogs. Dit algemeen blog is bijgehouden en met succes.

Ontwikkeling
Het Stad op Stelten blog krijgt een plek binnen de website van Bibliotheek Midden-Brabant. Geduld is een schone zaak! Wordt vervolgd!

woensdag 20 oktober 2010

Ouderbetrokkenheid met Kunst Lokaal Andreasschool groep 4Samen met een ouder van groep 1-2 van de Andreasschool heeft ook een ouder van groep 3-4 de workshop beeldwoordenboek a gogo gehad. Met behulp van een mediacoach van Bibliotheek Midden-Brabant maakte deze ouder een fotoboek van de workshop dans die de kinderen van groep 4 gehad hebben. Deze ouders waren in elk geval erg betrokken!